Oferty pracy Kościerzyna

 

Drukuj

Referent

Link do tej oferty pracy:

2018-02-07

Data dodania

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Pracodawca

Kościerzyna

Miejsce pracy

Praca

Oferta pochodzi z serwisu

Kategoria

Aplikuj

Opis stanowiska

Warunki pracywarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca biurowa, wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu, siedząca,z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca w zespole pod presją czasu, czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- czterokondygnacyjny budynek urzędu z windą, oświetlenie sztuczne i naturalne. Zakres zadań
  • Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych.
  • Prowadzenie spraw w szczególności w zakresie: - ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w tym ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających państwom członkowskim i państwom trzecim, - orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych zarządzeń zabezpieczenia, - przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, - nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, - wstrzymania wykonania decyzji, - odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe.
  • Poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu zapewnienia skutecznej egzekucji.

Wymagamy

Wymagania niezbędnewykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • - znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego
  • - łatwość komunikacji
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
  • obsługa komputera

Kontakt

http://www.praca.pl/referent_1912055.html

Zobacz również:

Praca Kościerzyna Praca Bytów Praca Chojnice Praca Człuchów Praca Gdańsk Praca Kartuzy Praca Kwidzyn Praca Lębork